Danışmanlık hizmetlerimiz


Üzerinde yaşadığımız gezegen, cildimiz için binlerce mucizeyi içinde barındırıyor.

Markanız için ürün geliştirme, formülasyon, üretim, bakanlık bildirimleri, güvenlik dosyası hazırlama, ambalaj ve tasarım konularında kozmetik danışmanlığı ile birlikte, markanızın kurumsal kimlik çalışmaları, logo ve kreatif dizayn çalışmaları, dijital pazarlama çalışmaları, PR & medya iletişimine, sosyal medyadan etkinlik yönetimine, outdoor medya satın alımlarından web sitesi hizmetlerine kadar 360 derece danışmanlık vermektedir.

FASON ÜRETİM

Her ihtiyaç Miktarına Göre Fason Üretim ve Dolum Hizmetleri
GMP standartlarında özel üretim tesisimiz ile, butik üreticilerin düşük adet ihtiyaçlarına cevap verebiliyor, her ihtiyaç miktarına göre fason üretim yapabiliyoruz. Üretim tesisimiz, Sıcak & Soğuk İmalat, Dolum & Paketleme alanlarında nihai ürünü istenilen kalitede üretip sunmayı hedef olarak benimsemiştir.
ISO ve GMP standartlarında Özel Üretim
Tesisimiz, ISO 45001:2018, IS0 22716:2007 (GMP, İyi Üretim Uygulamaları), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartlarında üretim yapmaktadır.
• Stabilite Analizleri
Ürünün normal standartlarda depolandığında, ilk üretiminde gerçekleştirdiği fonksiyonunu yerine getirip getirmediğini analiz etme yöntemidir.•
Mikrobiyolojik Uygunluk Testleri
Ürünlerin, kullanılan hammaddelerin üretim aşamasında personel ve ekipmana bağlı kontaminasyon riskine karşı ürünün patolojik mikroorganizma içermediğinin kontrolleri yapılmalıdır. •
Koruyucu Etkinlik Testi – Challenge Test
Challenge test, ürünün üretiminden normal şartlarda depolama ve kullanım koşullarında tüketilinceye kadar, bozulma veya enfekte olma riskine karşı, formülde yer alan koruyucu(lar) tarafından korunabileceği konusunda bir güvence vermesi nedeniyle bütün kozmetikler için yapılması zorunlu bir testtir.•
Kozmetik Ürün ÜTS İşlemleri
5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce ürün takibini sağlayabilmek için Bakanlığın ürün takip sistemi ÜTS platformuna bildiriminin yapılması zorunludur. Ayrıca, Kozmetik Kanununun Bildirim ve Denetim başlıklı 3’üncü maddesi kapsamında kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması zorunlu olup, ÜTS kayıt işleminden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur. Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmaksızın kozmetik ürün üretmek, ambalajlamak, ithalat müessesesi açmak veya işletmek veya ilk bildirimden sonra yapılan değişiklikleri bildirmeksizin bir müessesenin faaliyet sahasını genişletmek yasaktır.
Sorumlu Teknik Eleman
Sorumlu Teknik Eleman, kozmetik yönetmeliği gereğince Türkiye’de kozmetik firmalarında bulundurulması zorunlu olan personeldir. 5324 sayılı Kozmetik Kanuna göre üretici, bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişidir. Üreticinin temel yükümlülüklerinden biri de sorumlu teknik eleman (Kozmetik mesul müdür) bulundurmaktır. Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar, sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. Sorumlu teknik eleman istihdam etmeyen üreticiye onbin Türk Lirası para cezası uygulanır. Kozmetik Yönetmeliği’ne göre; “Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, GMP iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.”

ARGE ÇALIŞMALARI

• Kişiye ve Kuruma Özel Ürün Arge Çalışmaları
Şirketimiz bünyesinde yer alan Kimya mühendisi ve Kimyagerler ile yasal mevzuatlar ve bilim ışığında sürdürülebilir ve zararlı kimyasallar barındırmayan, doğa dostu ürün geliştirme çalışmalarımızı kişi yada kuruma özel olarak yapmaktayız. İlk günden beri savunduğumuz, bilimsel yaklaşım ile ürün geliştirme tutkumuz ve asıl amacımız oldu. Alanında uzman bir ekip ile kalite kontrol süreçlerinden geçirilmiş “güvenli” ürünlere herkesin ulaşabilir olmasını arzuluyoruz. Arge&Ürge aşamalarında kullandığımız saf hammadde kaynağı bizim farklılaştığımız en değerli noktadır. Vegan, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve doğa dostu ürün geliştirme çalışmalarımız ile, tüm canlılara saygı gösteriyor ve sevgimizi paylaşabileceğimiz ürünleri isteğiniz doğrultusunda geliştiriyoruz. Formül tasarımı ardından, bakanlık mevzuatına uygun etiket düzenlenmesi ve etiket tasarım hizmeti de anahtar teslim olarak hizmet içerisinde ücretsiz şekilde verilmektedir.

DANIŞMANLIK

Kozmetik Danışmanlık Hizmetleri
Kozmetik Üründe Bakanlık Bildirimine Uygun Etiket Düzenlenmesi Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi MSDS Hazırlama Kozmetik Mevzuatlarına Uygun Web Sitesi ve Katalog Kontrolü Doğal, Organik Kozmetik ve Vegan Kozmetik için Formül Geliştirme ve Hammadde Seçimi Aromaterapi Ürün Geliştirme ve Hammadde Seçimi

ANALİZ HİZMETLERİ

Fiziksel ve Kimyasal Analizler
Renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk ve viskozite gibi ürünün fiziksel ve kimyasal olarak incelenip testlerinin yapılması.

RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİ

Kozmetik Firma Kaydı
İlk kez kozmetik amaçlı faaliyette bulunacak firmalar için öncelikle kozmetik imalatçı yada ithalatçı olacak şekilde firma kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Kozmetik firma kaydı, ÜTS (Ürün Takip Sistemi) veya Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Firma kaydı ile birlikte, vergi numarası, firma ünvanı ve adres gibi değişikliklerdefirma bilgi değişikliklerin

HAMMADDE

Sabit ve Uçucu yağlara yönelik taleplerinizi karşılayabiliriz.